Komu przysługuje zachowek

Spadkodawca może w sposób swobodny i dowolny rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci w testamencie. Polski ustawodawca zapewnia natomiast ochronę osób najbliższych spadkodawcy poprzez możliwość żądania przez nie zapłaty określonej kwoty pieniężnej, czyli zachowku, od dziedziczącego spadkobiercy. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, to wielkość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowę wartości tego udziału.

Do zachowku uprawnieni są...

Czytaj dalej

O BLOGU

W sposób przystępny chciałabym przekazać Państwu informacje na temat nie zawsze prostych zagadnień prawnych.